Home » Doprava V Kraji Vyso Ina: D Lnice D1, Elezni N Tra Jind Ich V Hradec - Obrata , Elezni N Tra R Nad S Zavou - Ti Nov, Doprava V T Eb I by Source Wikipedia
Doprava V Kraji Vyso Ina: D Lnice D1, Elezni N Tra Jind Ich V Hradec - Obrata , Elezni N Tra R Nad S Zavou - Ti Nov, Doprava V T Eb I Source Wikipedia

Doprava V Kraji Vyso Ina: D Lnice D1, Elezni N Tra Jind Ich V Hradec - Obrata , Elezni N Tra R Nad S Zavou - Ti Nov, Doprava V T Eb I

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232826217
Paperback
36 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 35. Kapitoly: D lnice D1, elezni?n tra? Jind?ich?v Hradec - Obrata?, elezni?n tra? r nad S zavou - Ti nov, Doprava v T?eb i, elezni?n tra? Havl k?v Brod - K ty, Hromadn nehoda na d lnici D1, M?stsk autobusov doprava ve ruMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 35. Kapitoly: D lnice D1, elezni?n tra? Jind?ich?v Hradec - Obrata?, elezni?n tra? r nad S zavou - Ti nov, Doprava v T?eb i, elezni?n tra? Havl k?v Brod - K ty, Hromadn nehoda na d lnici D1, M?stsk autobusov doprava ve ru nad S zavou, Silnice I/23, M?stsk autobusov doprava v kraji Vyso?ina, elezni?n tra? Znojmo - Ok ky, elezni?n tra? Brno - Jihlava, Silnice I/37, Jiho?esk podniky pro automobilovou dopravu, Veolia Transport V chodn echy, Vladislav, Silnice I/38, elezni?n tra? Havl k?v Brod - Vesel nad Lu nic, elezni?n tra? Kol n - Havl k?v Brod, elezni?n tra? Pardubice - Havl k?v Brod, Jarom ice nad Rokytnou, elezni?n tra? T bor - Horn Cerekev, elezni?n tra? K?i anov - Studenec, Most Vyso?ina, elezni?n tra? Kostelec u Jihlavy - Slavonice, elezni?n tra? Moravsk Bud?jovice - Jemnice, elezni?n tra? Havl k?v Brod - Humpolec, Silnice II/124, elezni?n tra? Dobron n - Poln, Leti t? Jihlava, Silnice I/34. V atek: D lnice D1 je nejstar a nejdel d lnice na zem eska (a historicky prvn d lnice ?eskoslovenska), kter m po dokon?en spojovat Prahu, Brno a Ostravu. Jej historie sah a do 30. let 20. stolet, v ?asech normalizace m?la b t hlavn osou republiky, v sou?asnosti je jej hlavn a nejv znamn?j sek z Prahy do Brna nejvyt en?j v ?esku Projektovan d lka v ose d lnice je 376,497754 km. V sou?asn dob? (?ervenec 2011) je v provozu 272 km v seku Praha - kovice a 73 km mezi Lipn kem nad Be?vou a Bohum nem (zde p?vodn? jako d lnice D47). st d lnice v seku Praha - Brno je sou st IV. panevropsk ho koridoru Berl n/Norimberk - Praha - Bratislava - Budape - Constan?a/Solu?/Istanbul. Prvn n vrhy na v stavbu d lnice nap eskoslovenskem se objevily ji ve 30. letech 20. stolet . Prvn projekt z roku 1935 se jmenoval N rodn silnice Plze? - Ko ice a p slu n trasa vedla mimo dne n oblasti ?i m?sta s vysokou hustotou zalidn?n, jako je nap?. Praha nebo Brno. Alternativn...